BIP: Przetargi


Plan zamówień publicznych powyżej 130 000 PLN na rok 2021

Plan zamówień publicznych powyżej 130 000 PLN na rok 2021

___________________________________

Plan zamówień publicznych powyżej 30 000 euro na rok 2020

Plan zamówień publicznych powyżej 30 000 euro na rok 2020

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
„Prowadzenie zajęć tanecznych dla Centrum Kultury „Zamek” w 14 grupach z podziałem na poziomy zaawansowania i wiek uczestników w sezonie kulturalnym 2019/20 i 2020/21”

OGŁOSZENIE

ZAŁĄCZNIK DO OGŁOSZENIA

Informacja z otwarcia ofert jest w dnia 23.10.19

Informacja o udzieleniu zamówienia z dnia 28.10.19

___________________________________

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Ochrona 2019 r.

Informacja z otwarcia ofert – Ochrona 2019 r. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

 

Plan zamówień publicznych powyżej 30 000 euro na rok 2019

Plan zamówień publicznych powyżej 30 000 euro na rok 2019

 

Przetarg nieograniczony – usługi ochrony – 31.12.2018

Modyfikacja Siwz ochrona 3-2018r. z dnia 9.01.2019r.

Odpowiedzi na pytania ochrona 2019r. – BIP z dnia 7.01.2019r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 6.01.2019

Odpowiedzi na pytania ochrona 2019

 

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 31.12.2018r.-1

SIWZ ochrona 2018r. z dn 31.12.2018r.

Zalaczniki do SIWZ ochrona 2018r. z 31.12.2018r.-1

Wzór umowy ochrony CK Zamek ZAMEK 31.12.2018r.Wzór umowy ochrony WFDP 31.12.2018r.

Wzór umowy ochrony WFDP 31.12.2018r.

 

 

„Usługi ochrony mienia Centrum Kultury „Zamek” we Wrocławiu oraz Wrocławskiego Festiwalu Dobrego Piwa”

UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA PRZETARGOWEGO _OCHRONA 2018

 

Informacja z otwarcia ofert z dnia 14.12.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert – Ochrona 2018r.

 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – termin składania ofert 14.12.2018r. godz. 17:15″

 

 

„Usługi ochrony mienia Centrum Kultury „Zamek” we Wrocławiu oraz Wrocławskiego Festiwalu Dobrego Piwa”

____________________________________________

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Kompleksową dostawę gazu ziemnego (sprzedaż oraz dystrybucja) do celów grzewczych i komunalno-bytowych do obiektu Centrum Kultury Zamek we Wrocławiu przy Pl. Świętojańskim 1  w okresie 24 miesięcy”.

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ ORAZ MODYFIKACJA ZAPISÓW SIWZ z dnia 09.10.2018r.

Odpowiedzi na pytania gaz 2018r. – na BIP

Zmodyfikowany Załącznik nr 1a do -SIWZ gaz 2018r_

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA – zmiana daty składania ofert na dzień 16.10.2018r.

Modyfikacja Siwz gaz 2018r.

 

Modyfikacja Siwz gaz 2018r. z dni 12.10.2018r.

Zmodyfikowany Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT GAZ 2018R.:

Informacja z otwarcia ofert gaz 2018r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystnijszej oferty

________________________________

Plan zamówień publicznych powyżej 30 000 euro na rok 2018-1