BIP: Przetargi


Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – termin składania ofert 14.12.2018r. godz. 17:15″

 

„Usługi ochrony mienia Centrum Kultury „Zamek” we Wrocławiu oraz Wrocławskiego Festiwalu Dobrego Piwa”

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Kompleksową dostawę gazu ziemnego (sprzedaż oraz dystrybucja) do celów grzewczych i komunalno-bytowych do obiektu Centrum Kultury Zamek we Wrocławiu przy Pl. Świętojańskim 1  w okresie 24 miesięcy”.

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ ORAZ MODYFIKACJA ZAPISÓW SIWZ z dnia 09.102018r.

Odpowiedzi na pytania gaz 2018r. – na BIP

Zmodyfikowany Załącznik nr 1a do -SIWZ gaz 2018r_

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA – zmiana daty składania ofert na dzień 16.10.2018r.

Modyfikacja Siwz gaz 2018r.

 

Modyfikacja Siwz gaz 2018r. z dni 12.10.2018r.

Zmodyfikowany Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT GAZ 2018R.:

Informacja z otwarcia ofert gaz 2018r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystnijszej oferty

Menu przedmiotowe

Ogłoszenia
Przetargi
Statut
RIK

Dostęp do informacji

Dostęp do informacji publicznej