Logo Leśnickie Archwium Społeczne
A A A PLENDE

Projekty Centrum Kultury Zamek dofinansowane ze środków zewnętrznych:

  • 2021

Zaproś nas do siebie, program sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury

Z Zamkiem po drodze, program Kultura dostępna, dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundusz Promocji Kultury

Zielona Kultura, dofinansowano ze środków Wydziału Wody i Energii UM Wrocławia Departamentu Zrównoważonego Rozwoju Urzędu Miejskiego Wrocławia.

  • 2020

Leśnicki mikrokosmos, Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2020, dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury

Roślinodzielnia w Leśnicy, projekt pilotażowy w programie C-Change. Kultura i sztuka w walce ze zmianami klimatu

  • 2019

Leśnickie Archiwum Społeczne, priorytet: Kultura cyfrowa, dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kultura na poziomie–zniesienie barier architektonicznych i unowocześnienie pomieszczeń na parterze Centrum Kultury Zamek, priorytet: Infrastruktura domów kultury, dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Pociąg do komiksu, priorytet: Partnerstwo dla książki, lider projektu: Miejska Biblioteka Publiczna, partner projektu: CK Zamek, dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Zapraszamy do rodzinnej gry terenowej

01.09-31.10

Zazieleniamy Zamek

01.09-31.12

Warsztaty, spacery przyrodnicze, wspólne sadzenie muralu.

08.05-16.05

Bierzemy udział w programie szkoleniowym Narodowego Centrum Kultury.

01.05-31.12

Kultura wychodzi w teren - warsztaty i działania poza murami instytucji.

01.04-31.10

Leśne warsztaty, zabawy podwórkowe, secesyjna Leśnica

wstęp wolny
07.11-28.11

Twórczość, ekologia i kino!

wstęp wolny
17.10-31.10

Cykl warsztatów sławiących osiedle Leśnica

wstęp wolny
26.09-17.10

Warsztaty, kawa, wymiana ubrań i roślin

wstęp wolny
20.09

Zobaczcie, jakie inicjatywy kulturalne zostaną zrealizowane w Leśnicy!

12.08-31.08

Zbieramy stare fotografie z Leśnicą w tle.

01.07-31.12

Projekt partnerski CK Zamek i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

27.04-31.12

Pracujemy nad zwiększeniem dostępności na parterze budynku CK Zamek.