Logo Leśnickie Archwium Społeczne
A A A PLENDE

Diagnoza kulturowa

Diagnoza zasobów i potencjałów kulturotwórczych osiedla Leśnica

Diagnoza powstała podczas realizacji projektu „Leśnicki mikrokosmos” w okresie marzec – lipiec 2020.

Wnioski I REKOMENDACJE PO DIAGNOZIE:

  1. W deklaracjach mieszkańców Leśnicy, historia lokalna jest istotnym elementem ich tożsamości. Za deklaracjami tymi nie idzie jednak wiedza i zaangażowanie w zachowanie lokalnego dziedzictwa. Programując działania animacyjne, warto łączyć aspekty lokalnej historii z nowatorskimi, kreatywnymi formami działań. Efektywność tych działań można poprawić, opierając je o współpracę międzypokoleniową.
  2. Aktywność z zakresu kultury, realizowana w przestrzeniach otwartych (tereny zielone, parki, skwery, cieszy się dużym powodzeniem mieszkańców Leśnicy”. Przy wyborze samodzielnych inicjatyw mieszkańców Leśnicy, preferowane powinny być projekty, które angażują mieszkańców do bezpośrednich aktywnych działań związanych z szeroko rozumianą kulturą, w połączeniu z rekreacją i ekologią.
  3. Wśród przestrzeni, które cieszą się popularnością mieszkańców, na szczególną uwagę zasługuje Park Leśnicki – tereny zielone wokół Centrum Kultury „ZAMEK”. Efektywne będą działania z zakresu animacji kulturowej, inicjowane na terenie nowych osiedli na obrzeżach Leśnicy, które swój finał mają w centrum Leśnicy (Park Leśnicki, CK „Zamek”).

Projekt realizowany przez Centrum Kultury „Zamek” we Wrocławiu dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury, w ramach programu „Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2020”.

 

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2020.