Logo Leśnickie Archwium Społeczne
A A A PLENDE

Ponowne otwarcie Galerii Tymczasem

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów możemy otworzyć naszą galerię dla gości.

To świetna wiadomość! Serdecznie zapraszamy do oglądania wystawy Bereniki Kołomyckiej Wszyscy jesteśmy liskami w Galerii Tymczasem, która długo czekała zamknięta ze względów obostrzeń związanych z pandemią COVID-19.

Galeria Tymczasem jest czynna codziennie, w tygodniu od 12 do 20, natomiast w weekend od 12 do 18. Wstęp wolny.

Pamiętajcie o obowiązujących przepisach sanitarnych #dbajmyosiebie

W związku z COVID-19 prosimy pamiętajcie:

  • przed wejściem do Galerii zdezynfekuj ręce
  • załóż maseczkę ochronną
  • zachowaj dystans 1,5 m
  • w galerii może przebywać jednocześnie 7 osób

 

_________________

Szczegóły rozporządzenia Rady Ministrów dostępne tutaj:

„Do dnia 14 lutego 2021 r. ustanawia się ograniczenie prowadzenia działalności obiektów kulturalnych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 90.04.Z), z wyłączeniem galerii i instytucji kultury prowadzących działalność wystawienniczą, polegające na zakazie:
1) udostępniania zbiorów publiczności,
2) organizowania wydarzeń z udziałem publiczności
– z wyłączeniem działań o których mowa w ust. 11, oraz prowadzonych za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz udostępniania zbiorów w formie bezkontaktowej, z zachowaniem odpowiednich wymogów sanitarnych.” 
TERMINY:

poniedziałek – piątek

godz. 12:00 – 20:00

sobota – niedziela

godz. 12:00 – 18:00

Wstęp wolny!

BEZPIECZEŃSTWO

W związku z COVID-19 prosimy o:

  • przed wejściem do Galerii zdezynfekuj ręce
  • załóż maseczkę ochronną
  • zachowaj dystans 1,5 m
  • w galerii może przebywać jednocześnie 7 osób