Logo Leśnickie Archwium Społeczne
A A A PLENDE

Edyta Duduś – oprowadzanie autorskie po wystawie „Błądzenia pełni” (22.07)

 

Czego dotyczy twórczość Edyty Duduś? O czym i jak chce mówić artystka? Co stanowi temat jej poszukiwań?
Najprostszą odpowiedzią na te pytania wydaje się najnowsza wystawa malarki, która w sposób wyrazisty komentuje relacje pomiędzy procesem twórczym a dziełem finalnym, kwestię doskonałości (i jej braku) dzieła – w odniesieniu do jego prawdy – oraz sensu tworzenia. Wydaje się, że Edyta Duduś chce także mówić o odwadze, radości, lęku, wstydzie, ekscytacji i frustracji, a zatem o emocjach, które towarzyszą każdemu człowiekowi, bez względu na bagaż doświadczeń, stan posiadania, wiek, płeć czy rasę. Jednak głębsza analiza tych emocji prowadzi nas przede wszystkim do procesu kreacji i towarzyszących mu stanów, jakie Edyta Duduś nie tylko unaocznia widzowi, ale do tego analizuje i poddaje swoistej wiwisekcji.

Oprowadzanie autorskie po wystawie Edyty Duduś – Błądzenia pełni


Najnowsza wystawa artystki to prace malarskie i po-malarskie, obrazy płaskie i struktury przestrzenne, obiekty i video. Opozycje, które towarzyszą twórczości Edyty Duduś to obszar jej zainteresowań, wynikających z badawczego modus operandi, jaki artystka przyjęła dla potrzeb swej kreacji. Tytułowa pełnia jest bowiem dla autorki tej wystawy nie tylko sumą czy medianą, ale i wypadkową przeciwieństw czy też dopełnień, pod postacią, imponujących rozmachem obrazów i płócien uznanych przez artystkę za nieudane (zamalowanych na szaro), a także obiektów powstałych z odpadu, dokumentacji i samoobserwacji procesu tworzenia.

W galerii Ośrodka Postaw Twórczych Zamek we Wrocławiu będzie można zobaczyć najnowsze dociekania Edyty Duduś, wśród których odnajdziemy zarówno klasyczne malarstwo, jak i dekonstrukcję procesu kreacji, którą artystka-badaczka zaprezentuje widzowi w atrakcyjnej formie plastycznej. Edyta Duduś, proponując autoteliczny namysł nad twórczością artystyczną, wydaje się zapraszać widza do hermetycznych, środowiskowych rozważań, wpisując je w postmodernistyczne dyskursy społeczne. Zabieg ten sam w sobie staje się swoistym dziełem sztuki, a ekspozycja prac malarki, znajdując miejsce upublicznienia w Ośrodku Postaw Twórczych, w interesujący sposób nawiązuje do nazwy galerii i obszaru zainteresowań autorki.

Wystawa twórczości Edyty Duduś to nie tylko pełne nasyconych barw, ekspresyjne obrazy, ale także wartość dodana w postaci refleksji teoretycznej, obecnej pod postacią przemyślanej ekspozycji. Wymagający widz na pewno znajdzie w tej wystawie ambitną propozycję artystyczną, dlatego tym bardziej polecam jej zobaczenie i wspólnie z autorką zapraszam do udziału w dyskusji dotyczącej procesu twórczego i jego wpływu na dobrostan twórcy i odbiorcy.

dr hab. Arkadiusz Karapuda, prof. ASP w Warszawie


Edyta Duduś

Artystka wizualna, malarka, badaczka, doktor sztuki. Otrzymała stopień doktora sztuki w kwietniu 2023 r. w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Dyplom magistra sztuki uzyskała w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, na Wydziale Malarstwa i Rzeźby. Wcześniej zrealizowała także studia podyplomowe z zakresu psychologii społecznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Pracuje w różnych mediach: malarstwo, video, instalacje. Przeprowadza eksperymenty badawcze na sobie i odbiorcach sztuki, przyjmując rolę artystki, badaczki i badanej, wykorzystując narzędzia z nauk humanistycznych i społecznych, zaimplementowane w pole sztuki. Autorka wystaw indywidualnych oraz uczestniczka wielu wystaw zbiorowych w kraju i poza jego granicami (m.in. Belgia, Francja, USA). Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2020), finalistka w konkursach malarskich o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Obrazy autorstwa Edyty Duduś znajdują się w kolekcjach prywatnych w Polsce, Francji i Niemczech.

 

 

EDYTA DUDUŚ - OPROWADZANIE AUTORSKIE PO WYSTAWIE


oprowadzanie: 22 lipca 2023, godz. 17.00, wstęp wolny

wystawa czynna do 23 lipca 2023

OPT Zamek
pl. Świętojański 1, Wrocław

Wydarzenie na FB