Logo Leśnickie Archwium Społeczne
A A A PLENDE

ART thou SCIENCE – eksperymenty naukowe i zajęcia artystyczne połączone z nauką języka (7 – 16.08)


ART thou SCIENCE – to eksperymenty naukowe i zajęcia plastyczno-artystyczne połączone z nauką języka.
4 spotkania prowadzone w języku polskim i angielskim kierowane są do dzieci w wieku 8-12 lat. Wspaniała atmosfera, ciekawe doświadczenia, mnóstwo zabawy i przy okazji nauka, to propozycja przygotowana dla Was przez tandem Katarzyna Kołodziej & JL Cook.

 

 • Cykl zajęć składa się 4 warsztatów, po 90 minut każde spotkanie
 • Terminy: 7, 9, 14, 16 sierpnia 2023 (2x poniedziałek, 2x środa)
 • Godzina: 12.00 – 13.30 (godziny stałe dla wszystkich terminów)
 • Miejsce: OPT Zamek, pl. Świętojański 1, Wrocław
 • Cena: 55 zł (pojedyncze zajęcia) lub 200 zł (za całość). W cenie zawarte są materiały (farby, pędzle, papier, tworzywa sztuczne itp. Płatność na miejscu; gotówką lub Blikiem
  Liczba miejsc ograniczona (maksymalnie 20)
 • Info: Kasia Kołodziej, tel. 604 795 479
 • Zapisy: k.kolodziejpryw@gmail.com
 • Organizator: Kasia Kołodziej

ART thou SCIENCE - eksperymenty naukowe i zajęcia artystyczne połączone z nauką języka angielskiego


O prowadzących

Katarzyna Kołodziej – wrocławska ilustratorka, mama, współlokatorka dachowego kota i kudłatego psa oraz królewna, która (jak każda królewna) musi być czasem porwana. Ponieważ najczęściej porywa ją rysowanie, rysuje bez przerwy. W swoich ilustracjach stara się pokazywać dziecięce emocje. Skończyła wrocławską ASP, miewa czasem wystawy, pracuje z wieloma wydawnictwami dla dzieci. Pracuje między innymi z Naszą Księgarnią, Literaturą, Oh-books, Wilgą, Skrzatem, Ibisem, Wsipem (podręczniki szkolne), Foksalem, Agorą, prowadzi warsztaty autorskie z ilustracji. Autorka ilustracji do ponad 200 książek. Projektuje wszystko dla dzieci i nie tylko.

JL Cook to amerykański pisarz i pedagog. Po inwazji na Ukrainę Cook przeniósł się do Europy, aby pisać o wpływie wojny na Zachód Europy, w szczególności na Polskę. Interesuje się nie tylko geopolityką, ale także przenikaniem się sztuki i nauki, dzięki czemu możemy głębiej zrozumieć, co to znaczy być człowiekiem.


Programme / Program zajęć

 

 • Class 1 / Zajęcia 1

THE KOSMOS
Artist and Illustrator Kasia will share her new book on the Kosmos while Educator and Fiction Writer Jeff will provide fascinating facts about our galaxy. From the rings of Saturn to Jupiter’s storm, our wild and fascinating galaxy will come alive through art and handcrafted models that the children can see and touch. Following the presentation, each child will be provided with the materials to create his or her own Ebru painting, a very colorful marbling technique that all will enjoy and take home with them.

KOSMOS
Artystka i ilustratorka Kasia podzieli się swoją nową książką o Kosmosie (stworzoną dla fundacji Nauka to lubię”), a pedagog i pisarz Jeff przedstawi fascynujące fakty o naszej galaktyce. Od pierścieni Saturna po burzę na Jowiszu, nasza dzika i piękna galaktyka ożyje dzięki sztuce i ręcznie wykonanym modelom, które dzieci mogą zobaczyć i dotknąć. Po prezentacji każde dziecko otrzyma materiały do stworzenia własnego obrazu Ebru, bardzo kolorowej techniki marmurkowania, którą wszyscy będą się cieszyć i którą zabiorą ze sobą do domu.

 

 • Class 2 / Zajęcia 2

WHAT IS ART? WHAT IS SCIENCE?
Young students will expand their understanding of what art and science are and learn of the connections between them. This class will explore the relationship between our concepts of beauty and the mathematical equations recurring in nature, how science helps us better understand harmony in music, spatial construction, and harmony or dissonance between colors. The students will be introduced to the Fibonacci spiral (in English, the Golden Ratio), the color wheel, and watch sound waves create dancing geometric patterns in salt on top of a piece of paper suspended over a speaker while various musicians and styles of music are played (Mozart, Chopin, and age-appropriate contemporary samples of rock and hip hop). After this presentation, the children will complete their own art project inspired by Fibonacci and using color patterns that they choose from the color wheel.

CZYM JEST SZTUKA? CZYM JEST NAUKA?
Młodzi studenci poszerzą swoją wiedzę na temat tego, czym jest sztuka i nauka oraz dowiedzą się o powiązaniach między nimi. Pokażemy związek między naszymi koncepcjami piękna a równaniami matematycznymi powtarzającymi się w przyrodzie, jak nauka pomaga nam lepiej zrozumieć harmonię w muzyce, konstrukcję przestrzenną oraz harmonię lub dysonans między kolorami. Uczniowie zapoznają się ze spiralą Fibonacciego (w języku angielskim, Golden Ratio), kołem kolorów i zobaczą, jak fale dźwiękowe tworzą tańczące geometryczne wzory w soli na kartce papieru zawieszonej nad głośnikiem, podczas gdy różni muzycy i style muzyczne są odtwarzane (Mozart, Chopin i odpowiednie dla wieku współczesne próbki rocka i hip hopu). Po tej prezentacji dzieci wykonają własny projekt plastyczny inspirowany Fibonaccim, używając wybranych przez siebie wzorów kolorystycznych z koła barw.

 

 • Class 3 / Zajęcia 3

ART AND TIME
In this class students will encounter the different ways that time has been measured throughout history, from sundials to hourglasses to the digital display on cellphones. Students will be briefly introduced to simple ways that the seasons of the year can be deciphered by the celestial movements of the planets and stars. Kasia will then show different renderings of time and clocks throughout the history of art, including Dali’s “melting clocks” in his famous work, “The Persistence of Memory.” After the presentation, students will be provided with the materials to design, produce, and paint their own “melting clocks” which they will then take home with them.

SZTUKA I CZAS
Na tych zajęciach uczniowie zetkną się z różnymi sposobami mierzenia czasu w historii, od zegarów słonecznych, przez klepsydry, po cyfrowy wyświetlacz w telefonach komórkowych. Uczniowie zrozumieją jak powstają pory roku na podstawie ruchów planet i gwiazd na niebie. Następnie Kasia pokaże różne interpretacje czasu i zegarów w całej historii sztuki, w tym „topniejące zegary” Dalego w jego słynnym dziele „Trwałość pamięci”. Po prezentacji uczniowie otrzymają materiały do zaprojektowania, wykonania i pomalowania własnych „topniejących zegarów”, które następnie zabiorą ze sobą do domu.

 

 • Class 4 / Zajęcia 4

ART IN NATURE
Kasia will share examples of traditional paintings of nature and educate the children on how traditional landscape portraits are designed. Then children will be shown less traditional (non-representational) landscapes of the impressionists, and finally examples of highly stylized Japanese landscapes, demonstrating to the kids that landscape portraits can be rendered in any way that can be imagined. Next, students will be given their own three-dimensional volcano landscape which they will design and stylize. The children will decide where to place the volcano on a rectangular board, what geological features to add—whether painting a river or gluing trees, etc—and what color(s) to paint the volcano itself. After the children have completed their volcanoes, Jeff will then demonstrate how volcanoes erupt. Using a larger model, Jeff will use baking soda, vinegar, and red food coloring to show the kids how easy it is to make the volcano erupt at home. The kids will take home the volcano landscape that they created with an instructional handout that they can give to their parents so that they can play with their erupting volcano at any time at home.

SZTUKA W NATURZE
Kasia podzieli się przykładami tradycyjnych obrazów przedstawiających naturę i nauczy dzieci, jak projektuje się tradycyjne portrety pejzażowe. Następnie dzieciom zostaną pokazane mniej tradycyjne (niereprezentatywne) pejzaże impresjonistów, a na koniec przykłady mocno stylizowanych pejzaży japońskich, pokazujące dzieciom, że portrety pejzażowe można oddać w każdy możliwy sposób. Następnie uczniowie otrzymają trójwymiarowe niewielkie wulkany, które zaprojektują w artystyczny lub klasyczny sposób . Dzieci zdecydują, gdzie umieścić wulkan na prostokątnej planszy, jakie elementy geologiczne dodać — czy malować rzekę, czy sklejać drzewa itp. — i na jakie kolory pomalować sam wulkan. Mogą też nadawać wulkanom inne kształty, doklejąc ciekawe elementy i malując. Kiedy dzieci skończą swoje wulkany, Jeff zademonstruje, jak wybuchają wulkany. Korzystając z większego modelu, Jeff użyje sody oczyszczonej, octu i czerwonego barwnika spożywczego, aby pokazać dzieciom, jak łatwo wywołać erupcję wulkanu w domu. Dzieci zabiorą do domu stworzone przez siebie krajobrazy z wulkanami wraz z materiałami instruktażowymi, które mogą przekazać rodzicom, aby wszyscy mogli bawić się wybuchającym wulkanem w dowolnym momencie w domu.

 

 

ART THOU SCIENCE - eksperymenty naukowe i zajęcia artystyczne połączone z nauką języka angielskiego


7, 9, 14, 16 sierpnia 2023
godz. 12.00 – 13.30

OPT Zamek
pl. Świętojański 1, Wrocław

Wydarzenie na FB