Logo Leśnickie Archwium Społeczne
A A A PLENDE

Wystawa „Nasza woda – nasza bogactwo” grupy malarskiej 3P (8-12 XI)

Wystawa „Nasza woda – nasza bogactwo” grupy malarskiej 3P
Otwarcie wystawy i wernisaż: 8.11.2023, godzina 18:00
Galeria OPT Zamek, pl. Świętojański 1, Wrocław 

Wystawa czynna do 12.11.2023

 

PROGRAM WERNISAŻU
1. 18.00 – 18.25 -powitanie przybyłych gości; wprowadzenie do wystawy; rozdanie dyplomów/podziękowań
2. 18.25 – 19.00 – zwiedzanie wystawy, degustację wody, poczęstunek
3. 19.00 – 19.35 – prelekcja dot. wody prof. dr. hab. inż. Jerzego Soboty; wieloletniego pracownika Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu; członka Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk
4. 19.40-20.00 – występ Wojtka Ławnikowicza, niewidomego wokalisty i instrumentalisty wrocławskiego; laureata nagród muzycznych.

 

GRUPA MALARSKA 3P
Grupę 3P tworzą osoby starsze w różnym wieku, pasjonaci uprawiania sztuk plastycznych; jedni są aktywni na tym polu już od wielu lat, inni niedawno rozpoczęli swoją przygodę. Doświadczenia i wiedzę malarską zdobywali w różny sposób i na warsztatach malarskich, gdzie mogli się spotkać, poznać i polubić. W swoich pracach plastycznych pokazują zazwyczaj otaczający świat (szczególnie ten najbliższy) i piękno jego natury. Autorzy chcieliby utrwalić to nasze bogactwo a przy tym uświadamiać, że jest ono wielkim darem dla nas wszystkich.

Pasja artystyczna uczestników grupy nadaje cel i sens ich życiu. Dlatego chcą ciągle rozwijać swoje umiejętności i talenty, a poprzez obrazy pokazywać własne światy i inspirować innych do podobnych działań. Nazwa grupy 3P oznacza: PIĘKNO (jako bogactwo i dar; efekt zrównoważenia), PRAWDA (działania zgodne z przekonaniami i szacunkiem do świata), POROZUMIENIE (tworzenie otwartej wspólnoty opartej na wzajemnym szacunku i podzielanej pasji artystycznej). Grupa 3P w 2023 r. przygotowała projekt dotyczący problematyki wody (jako tematu działań artystycznych). Projekt pn. NASZA WODA – NASZE BOGACTWO jest realizowany w ramach Dolnośląskiego Funduszu Małych Inicjatyw i finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030 Działania projektowe trwają od 01.08 do 19.11.2023.

W projekcie członkowie grupy dyskutowali problematykę wody i realizowali prace plastyczne (różnymi technikami) dot. tematu projektu, którym jest – woda jako nasze bogactwo. Projekt obejmuje realizację trzech plenerów (w tym jednego wyjazdowego na terenie Dolnego Śląska) oraz dwóch wystaw. Wystawa końcowa (08.11-12.11.2023) jest związana z wernisażem, w którego programie m.in. przewidziano mini wykład nt. problematyki wody i degustację różnych rodzajów wód. Projekt jest ukierunkowany na potrzeby osób starszych – rozwojowe, edukacyjne, społeczne, prozdrowotne i samourzeczywistnienia przy jednoczesnym uświadamianiu aktualnej i ważnej problematyki wody różnym rodzajom odbiorców.

 

HANNA KELLER-TOMASZEWSKA (kierownik artystyczny grupy)
Studia na Akademiach Sztuk Pięknych w Poznaniu i Wrocławiu. Dyplom na Wydziale Ceramiki i Szkła w 1997. Zajmuje się przede wszystkim malarstwem, ale także ceramiką artystyczną i małą formą rzeźbiarską. Maluje starą techniką wzorowaną na mistrzach flamandzkich. Wykonuje portrety i kopie na zamówienie, robi repliki znanych dzieł, oraz impresje na ich temat. Maluje również tematy współczesne. Wystawiała swoje prace w kraju i na świecie. Mieszka i tworzy we Wrocławiu. Opiekuje się grupami malarskimi. Aktywna wolontariuszka.

FB Grupy Malarskiej 3P

Wydarzenie na FB