Logo Leśnickie Archwium Społeczne
A A A PLENDE

HIPERABSTRAKCJA – Karol Babicz (wystawa)

Już 22 września zapraszamy na niezwykłą wystawę malarską.

„I pursue no objectives, no systems, no tendency; I have no program, no style, no direction. I have no time for specialized concerns, working themes, or variations that lead to mastery. I steer clear of definitions. I don’t know what I want. I am inconsistent, non-committal, passive; I like the indefinite, the boundless; I like continual uncertainty.“

___________________________________________

„Nie kieruję się żadnymi celami, żadnymi systemami, żadną tendencją; Nie mam programu, stylu, kierunku. Nie mam czasu na specjalistyczne rozważania, tematy robocze czy wariacje prowadzące do mistrzostwa. Unikam definicji. nie wiem czego chcę. Jestem niekonsekwentny, niezobowiązujący, pasywny; Lubię nieokreśloność, bezgraniczność; ciągłą niepewność”

Gerhard Richter

Na wystawie „Hiperabstrakcja”, prezentuje obrazy ukazujące dwa główne obszary swoich poszukiwań w malarstwie. Predylekcję do fotorealistycznej, a niekiedy hiperrealistycznej figuracji, zestawiam z działaniami zmierzającymi w stronę formy abstrakcyjnej, sztuki bezkształtnej. Wysiłki, jakie podejmuję, idą w kierunku zharmonizowania czy też zespolenia tych dwóch skrajnych kierunków malarskich. „Hiperabstrakcja”, będąca fuzją dwóch biegunów, daje w sumie malarstwo tematycznie wręcz związane z sentymentalizmem, stawiające konsekwentnie człowieka w centrum zainteresowania, mówiące o jego uczuciach, psychice i przeżywanych przez niego emocjach. Rezygnuję z podejmowanej dotychczas próby zrozumienia roli człowieka w świecie na rzecz przyglądania się mu poprzez malarstwo.

Idąc za Gerhardem Richterem i posiłkując się fotografią, będącą prefabrykatem otaczającej rzeczywistości, ukazuję na podobraziu świat „z drugiej ręki”, w którym wrażliwość na widzenie koloru i światła jest kluczowa do jego odbioru. W końcu, korelując z tradycją malarstwa niderlandzkiego, szukam utraconego. Nostalgicznie gonię za tym co przeminęło, a może i nieodwracalnie przepadło, pozostając na zawsze w przeszłości.

Karol Babicz

Urodzony w 1985 r. w Skarżysku- Kamiennej. Studia na Wydziale Malarstwa i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu w latach 2005-2011. Dyplom z zakresu malarstwa pod kierunkiem prof. Piotra Błażejewskiego i prof. Wojciecha Kaniowskiego w 2011 r. Od 2013 roku pracuje w macierzystej uczelni w pracowni Organicznych Technik

Malarskich i Mozaiki prowadzonej przez prof. Pawła Lewandowskiego- Palle. Od 2019 roku samodzielnie prowadzi pracownię Technologii Malarstwa Sztalugowego. Od 2020 kierownik Katedry Malarstwa Architektonicznego i Multimediów na Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. W maju 2022 r. uzyskał stopień doktora w dziedzinie sztuki w dyscyplinie sztuk plastycznych i konserwacji dzieł sztuki. Interesuje się malarstwem oraz rekonstrukcją malarstwa w dziedzinie konserwacji.

Otwarcie 22 września 2023, piątek, 19:00

Wystawa czynna do 5 listopada 2023