Logo Leśnickie Archwium Społeczne
A A A PLENDE

ogłoszenie o pracę

PRACA

Ośrodek Postaw Twórczych Zamek (pl. Świętojański 1, 54-076 Wrocław) poszukuje do pracy na stanowisko:

Specjalista ds. organizacji imprez i obsługi technicznej wydarzeń

– wymiar etatu – 1 etat,

– umowa o pracę

– wynagrodzenie brutto: 4000 -5000 -zł

– praca na trzecim piętrze, budynek bez windy

Wymagania:

– umiejętności organizacyjne

– umiejętność obsługi sprzętu audio-wizualnego,

– znajomość podstaw oświetlenia scenicznego,

– umiejętność obsługi sprzętu nagłośnieniowego,

– chęć do pracy w terenie (imprezy plenerowe, poza siedzibą OPT Zamek),

– dyspozycyjność,
– umiejętność sklasyfikowania priorytetów do wykonania w pracy,
– sumienność, rzetelność,
– komunikatywność, otwartość.

Główne zadania:

– planowanie i realizowanie imprez i wydarzeń. Praca w zespole przy dużych wydarzeniach (np. Noc Świętojańska, Dni Fantastyki, Jarmark Jadwiżański) oraz realizacja indywidualnie prowadzonych projektów

– pozyskiwanie partnerów działań (inne instytucje kultury, organizacje pozarządowe)

– obsługa techniczna wydarzeń, spotkań organizowanych przez OPT Zamek (sprzęt multimedialny, nagłośnienie, oświetlenie)

– współpraca z podwykonawcami podczas imprez plenerowych (przygotowanie zapytań ofertowych na obsługę techniczną wydarzeń, realizacja umów z firmami nagłośnieniowymi itp.)

– proponowanie autorskich projektów

– organizowanie okresowych przeglądów mienia akustycznego/oświetleniowego/ multimedialnego

– planowanie bieżących napraw sprzętu akustyczno -oświetleniowego/multimedialnego oraz ich koordynowanie

– wykonywanie napraw powierzonego sprzętu w zakresie posiadanych uprawnień lub zgłaszanie wyspecjalizowanym firmom

– udział w przygotowywaniu planów finansowych dotyczących zabezpieczenia potrzeb akustyczno -oświetleniowych/multimedialnych,

– planowanie zakupów na zaspokojenie potrzeb akustyczno -oświetleniowych/multimedialnych,

– dokonywanie zakupów oraz zaopatrzenia dotyczącego części zamiennych akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych,

– realizacja zakupów sprzętu,

Oferujemy:

– ciekawą, rozwojową, pełną wyzwań pracę w jednym z najpiękniejszych miejsc Wrocławia (zabytkowy zespół pałacowo-parkowy w Leśnicy)

– realizację własnych pomysłów i rozwiązań

Oferty zawierające CV i list motywacyjny prosimy składać w Ośrodek Postaw Twórczych Zamek pl. Świętojański 1, 54-076 Wrocław lub mailowo projekt@zamek.wroclaw.pl

Do aplikacji prosimy dołączyć oświadczenie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby tej rekrutacji, innych niż wynikające z kodeksu pracy. Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby ewentualnych przyszłych rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy od zakończenia niniejszej rekrutacji.

Jednocześnie potwierdzam, że zostałem/łam poinformowany/na, że:

 • Administratorem moich danych osobowych jest Ośrodek Postaw Twórczych Zamek z siedzibą we Wrocławiu pl. Świętojański 1.
 • Osobą. z którą można kontaktować się w sprawach związanych z danymi osobowymi jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Kontakt do administratora: poczta elektroniczna: iod@opt-art.net lub pocztą tradycyjną: Ośrodek Postaw Twórczych Zamek z siedzibą we Wrocławiu pl. Świętojański 1.
 • Moje dane osobowe będą przetwarzane, ponieważ jest to niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko, w związku z którym udostępniłem/łam moje dane osobowe, jak również związanych z jego przeprowadzeniem obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 • Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od ukończenia rekrutacji.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przeprowadzenia rekrutacji w celu zatrudnienia w Ośrodku Postaw Twórczych Zamek we Wrocławiu.
 • Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 • Dane mogą być udostępniane jedynie organom państwa upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa krajowego.
 • Podane dane będą przetwarzane zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1) oraz innych przepisów prawa.
 • Mam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 • Mam prawo do przenoszenia swoich danych do innego administratora.
 • Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie.

Podanie danych osobowych jest warunkiem przeprowadzenia rekrutacji w celu zatrudnienia w Ośrodku Postaw Twórczych Zamek we Wrocławiu.

Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.