BIP: Ogłoszenia


Rekrutacja grudzień 2022/ styczeń 2023

Specjalista ds. promocji

umowa o pracę (na zastępstwo) – 1 etat

szczegóły: Ogłoszenie_promocja

OŚWIADCZENIE DOT. DANYCH OSOBOWYCH

nabór trwa do 5 stycznia 2023 r.

 

_____________________________________________

Rekrutacja sierpień 2022 – zakończona

Centrum Kultury „Zamek” poszukuje do pracy na stanowisko:

Specjalista ds. Kadr i Płac 

 • wymiar etatu: 1 etat,
 • umowa o pracę,
 • wynagrodzenie brutto: 4300,-zł – 5300,-zł

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • Kompleksowa obsługa kadrowo- płacowa pracowników:
 • przygotowanie dokumentacji wynikającej z nawiązania i rozwiązania stosunku pracy oraz zmian warunków umów o pracę,
 • prowadzenie akt osobowych oraz pozostałej dokumentacji kadrowej,
 • rozliczanie czasu pracy, monitorowanie uprawnień urlopowych i wykorzystania urlopów,
 • sporządzanie deklaracji oraz sprawozdań wymaganych przez ZUS, US, GUS, deklaracji z zakresu PPK,
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
 • sporządzanie list płac z różnych tytułów,
 • naliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz na Fundusz Pracy,
 • rozliczanie zasiłków,
 • rozliczanie umów cywilnoprawnych zawartych z osobami fizycznymi,
 • naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych, przygotowanie rocznego obliczenia podatku.

Nasze wymagania

 • doświadczenie zawodowe w obsłudze kadrowo-płacowej,
 • bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, podatków, ubezpieczeń i pracowniczych planów kapitałowych,
 • praktyczna umiejętność naliczania wynagrodzeń,
 • mile widziana znajomość programu kadrowo-płacowego PROBIT,
 • odpowiedzialność, rzetelność, dokładność, systematyczność, terminowość, kultura osobista.

 

Oferty prosimy składać od daty ukazania się ogłoszenia  do  15 sierpnia, na adres:  rekrutacja@zamek.wroclaw.pl w z tematem: „Nabór na stanowisko pracy: Specjalista ds. Kadr i Płac”.

Planowany termin zatrudnienie od 1 września 2022 r.

 

 

Centrum Kultury „Zamek” poszukuje do pracy na stanowisko – zakończona

Specjalista do spraw organizacji imprez, redaktor gazety

Wymiar: 1 etat

Wynagrodzenie brutto: 4100-5100

Planowany termin zatrudnienie od 1 września 2022 r.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 1. Projektowanie i koordynowanie działań i wydarzeń kulturalnych i artystycznych
 • koordynowanie warsztatów artystycznych cyklicznych i okazjonalnych dla dzieci i młodzieży
 • sporządzanie scenariuszy, preliminarzy, sprawozdań z imprez,
 • poszukiwanie i współpracę z wolontariuszami
 • poszukiwanie środków zewnętrznych
 • aktywizowanie środowiska lokalnego

 

 1. Redagowanie Gazety Leśnickiej
 • poszukiwanie tematów do artykułów
 • pisanie artykułów
 • opiniowanie i korekta artykułów przygotowanych do druku,
 • pozyskiwanie środków na gazetę: min poprzez dbanie o rzetelną współpracę z reklamodawcami
 • dbałość o cykliczność i punktualność wydań (cykl miesięczny),
 • przygotowanie składu Gazety Leśnickiej,
 • monitorowanie druku Gazety (min przygotowywanie zapytań ofertowych, nadzór na terminowością realizacji umów itp.)
 1. Zadania dodatkowe:
 • Funkcja inspektora Ochrony Danych Osobowych (zapewniamy szkolenie)

 

Od kandydatów oczekujemy :

1.Wykształcenie wyższe

 1. Doświadczenia zawodowe – minimum 2 lata
 2. Umiejętności zawodowe

– kreatywność i duża samodzielność w działaniu (indywidualne prowadzenie projektów)

– wysokie umiejętności komunikacyjne

– sprawne posługiwanie się językiem polskim, umiejętność pisania oraz redagowania różnego rodzaju tekstów

– praktyczna znajomość social mediów

– łatwość nawiązywania kontaktów i umiejętność pracy zespołowej

– znajomość języka obcego (angielski/niemiecki na poziomie komunikatywnym)

– dyspozycyjność

 

Oferty prosimy składać od daty ukazania się ogłoszenia  do  15 sierpnia, na adres:  rekrutacja@zamek.wroclaw.pl z tematem: „Nabór na stanowisko pracy: Specjalista ds. organizacji imprez, redaktor gazety”

 


Rekrutacja lipiec 2022:

 

Centrum Kultury „Zamek” poszukuje do pracy na stanowisko:

Obsługa sekretariatu i koordynator strefy zajęć w wymiarze – 1 etat.

 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 1. Kompleksowa obsługa sekretariatu:
 • prowadzenie terminarza spotkań,
 • prowadzenie rejestru pism wychodzących i przychodzących
 • odbieranie i łączenie rozmów telefonicznych.
 1. Koordynacja organizacyjna zajęć:
 • Układanie grafików zajęć
 • Kontakt z prowadzącymi,
 • Kontakt z uczestnikami/ rodzicami
 • Wsparcie dla instruktorów
 • Obsługa portalu Strefa zajęć oraz Biletyna
 • Współpraca z recepcją odnośnie zajęć

 

 1. Zadania dodatkowe:
 • Koordynator ds. dostępności

Od kandydatów oczekujemy :

 • wykształcenia średniego lub wyższego,
 • znajomości obsługi programów Word, Excel

 Mile widziana:  

 • dobra znajomość języka obcego
 • praca i doświadczenie na  podobnym stanowisku
 • gotowość do podnoszenia kwalifikacji

 

Cechy  osobowościowe :

rzetelność, systematyczność, odpowiedzialność, dobra  organizacja pracy.

 

Oferty prosimy składać od daty ukazania się ogłoszenia  do  15 sierpnia, na adres:  rekrutacja@zamek.wroclaw.pl

Planowany termin zatrudnienia od 1 września 2022 r.

 

Rekrutacja kwiecień 2022:

Informujemy, iż zakończyliśmy nabór na stanowisko Kierownika Działu Administracji i Obsługi.
Osobą wybraną na ww. stanowisko jest pani Jowita Jeleńska.

Uzasadnienie:
Pani Jowita Jeleńska otrzymała najwyższą liczbę punktów w trakcie procesu rekrutacji.

Poszukujemy pracownika na stanowisko Kierownik Działu Administracji i Obsługi w wymiarze – 1 etatu.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 1. Zarządzanie pracownikami Działu Administracji i Obsługi, w tym nadzorowanie pracy Sekretariatu oraz Recepcji CK „Zamek”.
 2. Całoroczne utrzymanie obiektu wraz z otoczeniem oraz dbałość o prawidłowe prowadzenie dokumentacji związanej z obiektem (przeglądy, remonty, naprawy).
 3. Planowanie zaopatrzenia instytucji w środki i materiały niezbędne do jej prawidłowego funkcjonowania oraz nadzór nad prawidłową i oszczędną gospodarką w tym zakresie.
 4. Prowadzenie całości spraw związanych z wynajmami powierzchni i majątku CK „Zamek”.
 5. Organizacja i realizacja zabezpieczenia i obsługi imprez organizowanych przez CK „Zamek”.
 6. Pozyskiwanie środków zewnętrznych na inwestycje i remonty.
 7. Prowadzenie całości spraw związanych z Zamówieniami Publicznymi.
 8. Nadzór nad archiwum CK „Zamek”.

Od kandydatów oczekujemy :

 • pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wykształcenia wyższego,
 • doświadczenia na podobnym stanowisku (min. dwuletnie doświadczenie w zarządzaniu  zespołem, doświadczenie w obszarze eksploatacji i utrzymania obiektu),
 • dobrej znajomości regulacji prawnych z zakresu prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego, PZP, KPA, norm i przepisów BHP;
 • gospodarności, znajomości ustawy o finansach publicznych,
 • umiejętność pozyskiwania środków zewnętrznych,
 • odpowiedzialność i samodzielność podczas wykonywania powierzonych zadań;
 • umiejętność pracy pod presją czasu, sprawnego podejmowania decyzji,
 • dyskrecja, umiejętność właściwego zarządzania informacją,
 • umiejętność pracy w zespole, dbałość o jakość stosunków panujących pomiędzy członkami zespołu,

 Mile widziana:  

 • dobra znajomość języka obcego (angielski, niemiecki)
 • wykształcenie kierunkowe (administracja, zarządzanie, kierunki techniczne)
 • gotowość do podnoszenia kwalifikacji
 • praca w instytucji utrzymywanej ze środków publicznych

 

CV wraz z oświadczeniem dot. danych osobowych należy wysyłać na:
rekrutacja@zamek.wroclaw.pl

Pełna treść ogłoszenia

Klauzula informacyjna 

 

 

Poszukujemy pracownika na stanowisko Recepcjonista Kasjer, do punktu informacyjnego w Centrum Kultury „Zamek”. – ZAKOŃCZONA

Mile widziane:
znajomość języka obcego (angielski lub niemiecki),

wysoka kultura osobista,

dyspozycyjność,

znajomość obsługi kasy fiskalnej (możliwość przyuczenia),

znajomości obsługi programu Excel,

status studenta

Do obowiązków należy m.in. prowadzenie zapisów na zajęcia, opieka nad kluczami, przyjmowanie
wpłat, sprzedaż biletów, udzielanie informacji o działalności Zamku. 

Recepcja jest czynna od poniedziałku do niedzieli praca również w weekendy.

Oferujemy umowę o pracę, zatrudnienie na 1/2 etatu.

Dodatkowe świadczenia: dopłata do urlopu i inne świadczenia.

CV wraz z oświadczeniem dot. danych osobowych należy wysyłać na:
rekrutacja@zamek.wroclaw.pl

Klauzula informacyjna 

 

Poszukujemy pracownika na stanowisko: Sprzątaczka – Pracownik Porządkowy  – ZAKOŃCZONA

Miejsce pracy: Centrum Kultury „Zamek”, pl. Świętojański 1, 54-076 Wrocław

Zatrudniona osoba odpowiedzialna będzie za:

 • Prace porządkowe w budynku (min. mycie podłóg, dbanie o sanitariaty)
 • Obsługa techniczna imprez organizowanych przez CK „Zamek”

 

Od kandydatów oczekujemy:

 • Zaangażowania w wykonywaną pracę,
 • Sprawności fizycznej,
 • Rzetelności, sumienności, kultury osobistej.

 

Oferujemy:

 • Umowę o pracę wraz z dodatkowymi benefitami,
 • Stabilne zatrudnienie w wymiarze 1 etatu.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji CV na adres: rekrutacja@zamek.wroclaw.pl

 


 

Ogłoszenie o konkursie  – ZAKOŃCZONY

Dyrektor Centrum Kultury „Zamek” ogłasza pisemny konkurs na dzierżawę części terenu
zielonego oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 3, AR-9 obręb Leśnica.

Przedmiotem konkursu jest dzierżawa terenu w terminie od 01.05.2022 – 30.09.2022 celem
stworzenia Strefy gastronomiczno – rekreacyjnej przy Zamku Leśnickim.

Wielkość dzierżawionej części nieruchomości uzależniona będzie od przedstawionej
koncepcji przez Oferenta. Minimalna wielkość dzierżawionego terenu wynosi 100m2, wielkość maksymalna 370m2.

Na przedmiotowym terenie gastronomia jest możliwa w pojazdach typu Foodtruck lub w
kontenerze gastronomicznym.

Termin składania ofert.
Pisemne oferty należy złożyć do dnia 15.04.2022 do godziny 11.00 w Centrum Kultury
„Zamek”, pl. Świętojański 1, 54-076 Wrocław.
Złożona oferta powinna zawierać: opis planowanych działań w strefie oraz wizualizację
stoiska.

Szczegóły, kryteria oceny i procedura i przebieg konkursu w załączniku.

Pełna treść ogłoszenia

 


 

Rekrutacja marzec 2022:

Pracownik Techniczny – Elektryk – Konserwator – ZAKOŃCZONA

Miejsce pracy: Centrum Kultury „Zamek”, pl. Świętojański 1, 54-076 Wrocław

Zatrudniona osoba odpowiedzialna będzie za:

 • Prowadzenie całości zagadnień dotyczących instalacji elektrycznej i stałą dbałość o sprawność sieci elektrycznej budynku,
 • Prace konserwacyjne związane z technicznym utrzymaniem obiektu CK „Zamek”,
 • Naprawa usterek, utrzymanie czystości budynku oraz terenu wokół,
 • Obsługa techniczna imprez organizowanych przez CK „Zamek”.

 

Od kandydatów oczekujemy:

 • Zaangażowania w wykonywaną pracę,
 • Sprawności fizycznej, rzetelności, sumienności, kultury osobistej,
 • Doświadczenia na podobnym stanowisku,
 • Umiejętności planowania i organizacji pracy,
 • Uprawnienia elektryczne do 1 kV – mile widziane.

Oferujemy:

 • Umowę o pracę wraz z dodatkowymi benefitami
 • Stabilne zatrudnienie w wymiarze 1 etatu

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji CV na adres: rekrutacja@zamek.wroclaw.pl do dnia 31.03.2022.

 

Rekrutacja luty 2022:

Staż w Centrum Kultury „Zamek” w dziale organizacji imprez – ZAKOŃCZONA

Warunki stażu:

– praca zadaniowa w systemie hybrydowym, min. 1 dzień w tygodniu pracy w biurze w siedzibie instytucji,
– staż płatny – umowa zlecenie (ok. 320 godzin łącznie),
– termin od marca do września 2022,
– doświadczenie nie jest wymagane, umiejętności i wiedzę zdobędziesz pod czas stażu.

Zgłoszenia zawierające CV  prosimy przesyłać na adres: mkoziel@zamek.wroclaw.pl  do 18 lutego.

CV powinny zawierać zgodę następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Kultury
„Zamek” we Wrocławiu moich danych osobowych zawartych w curriculum vitae na potrzeby postępowania
rekrutacyjnego prowadzonego na stanowisko stażysty”

Pełna treść ogłoszenia

Klauzula informacyjna

 

________________________________________

Informujemy, iż zakończyliśmy nabór na stanowisko Specjalista/-ka ds. promocji.
Osobą wybraną na ww. stanowisko jest pani Aleksandra Hrynkiewicz – Bogenryter.

Uzasadnienie:
Pani Aleksandra Hrynkiewicz – Bogenryter otrzymała najwyższą liczbę punktów w trakcie procesu rekrutacji.

Rekrutacja grudzień 2021:

Poszukujemy pracownika na stanowisko: Specjalista/-ka ds. promocji

Miejsce pracy: Centrum Kultury „Zamek”, pl. Świętojański 1, 54-076 Wrocław

Wymiar etatu: 1/2 etatu

Umowa o pracę

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: projekt@zamek.wroclaw.pl

Pełna treść ogłoszenia

Klauzula informacyjna

____________________________________

Informujemy, iż zakończyliśmy nabór na stanowisko Specjalista/-ka ds. kadr i płac.
Osobą wybraną na ww. stanowisko jest pani Anna Jankowska.

Uzasadnienie:
Pani Anna Jankowska otrzymała najwyższą liczbę punktów w trakcie procesu rekrutacji.

Rekrutacja listopad 2021:

Poszukujemy pracownika na stanowisko: Specjalista/-ka ds. kadr i płac

Miejsce pracy: Centrum Kultury „Zamek”, pl. Świętojański 1, 54-076 Wrocław

Wymiar etatu: 1 etat

Umowa o pracę

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@zamek.wroclaw.pl

Pełna treść ogłoszenia

Klauzula informacyjna

Informujemy, iż zakończyliśmy nabór na stanowisko Recepcjonista/-ka / Kasjer/-ka
Osobą wybraną na ww. stanowisko jest pani Nikola Nowak.

Uzasadnienie:
Pani Nikola Nowak otrzymała najwyższą liczbę punktów w trakcie procesu rekrutacji.

Poszukujemy pracownika na stanowisko: Recepcjonista/-ka / Kasjer/-ka

Miejsce pracy: Centrum Kultury „Zamek”, pl. Świętojański 1, 54-076 Wrocław

Wymiar etatu: 1/2 etatu

Umowa o pracę

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@zamek.wroclaw.pl

Pełna treść ogłoszenia

Klauzula informacyjna

____________________________________

Rekrutacja wrzesień 2021:

INFORMACJA O WYNIKACH REKRUTACJI NA STANOWISKO PRACOWNIKA TECHNICZNO-PORZĄDKOWEGO

Informujemy, iż zakończyliśmy nabór na stanowisko Pracownik Techniczno – Porządkowy.
Osobą wybraną na ww. stanowisko jest pan Marek Frączek.

Uzasadnienie:
Pan Marek Frączek otrzymał najwyższą liczbę punktów w trakcie procesu rekrutacji.

INFORMACJA O WYNIKACH REKRUTACJI NA STANOWISKO PRACOWNIKA PORZĄDKOWEGO

Informujemy, iż zakończyliśmy nabór na stanowisko Pracownik Porządkowy.
Osobą wybraną na ww. stanowisko jest pan Maciej Jackiewicz.

Uzasadnienie:
Pan Maciej Jackiewicz otrzymał najwyższą liczbę punktów w trakcie procesu rekrutacji.

 

Poszukujemy pracowników na stanowiska: Pracownik Porządkowy i Pracownik Techniczno – Porządkowy.

Pracownik Porządkowy

Miejsce pracy: Centrum Kultury „Zamek”, pl. Świętojański 1, 54-076 Wrocław,

Planowane zatrudnienie od 01.10.2021r.

Wymiar etatu: 1 etat

Zatrudniona osoba odpowiedzialna będzie za:

 • Prace porządkowe na obiekcie
 • Obsługa  imprez organizowanych przez CK „Zamek”

 

Od kandydatów oczekujemy:

 • Zaangażowania w wykonywaną pracę,
 • Rzetelności, sumienności, kultury osobistej

 

Oferujemy:

 • Umowę o pracę
 • Stabilne zatrudnienie

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji CV na adres: place@zamek.wroclaw.pl

__________________________________________________________________________

Pracownik Techniczno – Porządkowy

Miejsce pracy: Centrum Kultury „Zamek”, pl. Świętojański 1, 54-076 Wrocław,

Planowane zatrudnienie od 01.10.2021r.

Wymiar etatu: ½ etatu

Zatrudniona osoba odpowiedzialna będzie za:

 • Dbanie o czystość wokół budynku
 • Prace konserwacyjne związane z technicznym utrzymaniem obiektu,
 • Naprawa usterek
 • Obsługa  imprez organizowanych przez CK „Zamek”

 

Od kandydatów oczekujemy:

 • Zaangażowania w wykonywaną pracę,
 • Rzetelności, sumienności, kultury osobistej
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Umiejętność planowania i organizacji pracy

 

Oferujemy:

 • Umowę o pracę
 • Stabilne zatrudnienie

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji CV na adres: place@zamek.wroclaw.pl

__________________________________________________________________________

Rekrutacja czerwiec 2021:

INFORMACJA O WYNIKACH REKRUTACJI NA STANOWISKO
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W CK „ZAMEK”.

Informujemy, iż zakończyliśmy nabór na stanowisko Główny Księgowy.
Osobą wybraną na ww. stanowisko jest pani Marta Górka.

Uzasadnienie:
Komisja stwierdziła, że pani Marta Górka, w trakcie procesu rekrutacji, wykazała się wiedzą i umiejętnościami, które są niezbędne do pracy na ww. stanowisku, a tym samym otrzymała najwyższą liczbę punktów.

 

Dyrektor Centrum Kultury „Zamek” we Wrocławiu

ogłasza nabór na stanowisko Głównego Księgowego

 

Termin składania ofert do dnia 30.06.2021r.

Miejsce: Centrum Kultury „Zamek”

Pl. Świętojański 1, 54-076 Wrocław.

Stanowisko pracy:

 1. Główny Księgowy,
 2. Wymiar etatu: 1 etat,
 3. Umowa o pracę,
 4. Planowane zatrudnienie od 01.08.2021r.
 5. Wynagrodzenie brutto: 5.500,-zł -7.000,-zł
 6. Praca siedząca, przy komputerze,
 7. Praca na trzecim piętrze, budynek bez windy.
 8. Niezbędne wymagania związane ze stanowiskiem:
 9. Kandydat powinien spełniać, zgodnie z art. 54 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) następujące wymagania:
 • Posiadać obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
 • Posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych;
 • Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 • Posiadać znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
 • Kandydat spełnia jeden z poniższych warunków:

a) ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b) ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
c) jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 1. Kandydat musi wykazać znajomość prawa w zakresie:
 • Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 • Ustawy o finansach publicznych.
 • Ustawy o rachunkowości.
 • Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
 • Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: od osób prawnych.
 • Ustawy VAT.
 • Ustawy o zamówieniach publicznych.
 • Kodeks Pracy.

III.  Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

 1. Doświadczenie w pracy, co najmniej 3 letni staż pracy  na stanowisku Głównego Księgowego  w jednostce samorządu terytorialnego, jednostce sektora finansów publicznych, w szczególności w instytucji kultury.
 2. Umiejętność korzystania z pakietu MS OFFICE, PUE platforma ZUS, PŁATNIK, bankowość internetowa, mile widziana znajomość programu PROBIT.
 3. Komunikatywność, sumienność, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, a także w zespole, odpowiedzialność, terminowość i dokładność w realizacji powierzonych zadań, dyspozycyjność.
 4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku
 5. Prowadzenie rachunkowości Centrum Kultury „Zamek” zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku instytucji kultury.
 7. Sporządzanie planu finansowego i sprawozdań z jego wykonania.
 8. Sporządzanie sprawozdań finansowych z wykorzystanej dotacji przyznawanej przez Organizatora.
 9. Przygotowywanie projektów budżetu Centrum Kultury „Zamek” oraz harmonogramu wydatków.
 10. Sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej instytucji.
 11. Opracowywanie projektów dokumentów regulujących organizację rachunkowości w instytucji kultury.
 12. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym instytucji.
 13. Sporządzanie sprawozdań finansowych do ZUS i US oraz innych sprawozdań wymaganych odrębnymi przepisami.
 14. Zapewnienie terminowego ściągania należności.
 15. Nadzór nad naliczaniem wynagrodzeń i pochodnych, zaliczek podatkowych, składek, potrąceń oraz terminowym ich przekazywaniem.
 16. Nadzór nad sporządzaniem, rozliczaniem i przesyłaniem drogą elektroniczną dokumentacji ZUS.
 17. Nadzorowanie realizacji umów cywilnoprawnych i ich obsługi księgowej.
 18. Nadzorowanie przygotowywania i rozliczenia inwentaryzacji.
 19. Należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów finansowo- księgowych.
 20. Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które na mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez Dyrektora jednostki należą do kompetencji Głównego księgowego.

Oferujemy:

 • Pracę w ciekawej, dynamicznej instytucji kultury.
 • Możliwość zdobycia nowych doświadczeń.
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności i doświadczenia.

Wymagane dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy dla pracownika ubiegającego się o zatrudnienie (do pobrania załącznik).
 2. List motywacyjny.
 3. CV- uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej.
 4. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.
 5. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.
 6. Kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
 7. Opinie, referencje (jeśli kandydat takie posiada).
 8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania załącznik)

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy wysłać na e-mail: place@zamek.wroclaw.pl z tematem: „Nabór na stanowisko pracy Główny Księgowy”

w terminie do dnia 30.06.2021 r.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie- telefonicznie. Nadesłane dokumenty będą analizowane pod względem formalnym, następnie wybrane osoby zostaną poinformowane telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Nadesłanych ofert nie odsyłamy.

 

Dyrektor

Centrum Kultury „Zamek”

Elżbieta Lenczyk

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

____________________________________

Rekrutacja styczeń 2020:

Regulamin funkcjonowania CK Zamek podczas pandemii COVID-19

REGULAMIN

____________________________________

Rekrutacja styczeń 2020:

Informujemy, iż zakończyliśmy nabór na stanowisko Recepcjonista-Kasjer, do punktu informacyjnego w Centrum Kultury „Zamek”.

Poszukujemy pracownika na stanowisko Recepcjonista-Kasjer, do punktu informacyjnego w Centrum Kultury „Zamek”.

Mile widziane:
– znajomość języka obcego (angielski lub niemiecki),
– wysoka kultura osobista,
– dyspozycyjność,
– znajomość obsługi kasy fiskalnej (możliwość przyuczenia),
– znajomości obsługi programu Excel.

Do obowiązków należy m.in. prowadzenie zapisów na zajęcia, opieka nad kluczami, przyjmowanie wpłat, sprzedaż biletów, udzielanie informacji o działalności Zamku. Recepcja jest czynna od poniedziałku do niedzieli.

Oferujemy umowę o pracę, możliwe zatrudnienie na pełny etat, 1/2 etatu lub 3/4 etatu.

Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy place@zamek.wroclaw.pl, CV wraz z oświadczeniem dot. danych osobowych należy wysyłać na adres place@zamek.wroclaw.pl

 

Szczegóły:

OŚWIADCZENIE DOT. DANYCH OSOBOWYCH

nabór trwa do 24 stycznia 2020 r., do godz. 16:00.

______________________________

Rekrutacja styczeń 2020:

Informujemy, iż zakończyliśmy nabór na stanowisko pracownika recepcji – punktu informacyjnego w Centrum Kultury „Zamek”.

Poszukujemy pracownika recepcji – punktu informacyjnego w Centrum Kultury „Zamek”.

Mile widziane:
– osoby ze statusem studenta  (najlepiej zaoczny) lub ucznia,
– znajomość języka obcego (angielski lub niemiecki),
– wysoka kultura osobista,
– dyspozycyjność,

Do obowiązków należy m.in. prowadzenie zapisów na zajęcia, opieka nad kluczami, przyjmowanie wpłat, sprzedaż biletów, udzielanie informacji o działalności zamku.

Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy place@zamek.wroclaw.pl, CV wraz z oświadczeniem dot. danych osobowych należy wysyłać na adres place@zamek.wroclaw.pl

szczegóły:

OŚWIADCZENIE DOT. DANYCH OSOBOWYCH

nabór trwa do 15 stycznia 2020 r., do godz. 16:00.

________________________________________

Rekrutacja październik 2019:

Informujemy, iż zakończyliśmy nabór na stanowisko Specjalista ds. współpracy lokalnej i organizacji imprez.

Osobą wybraną na ww. stanowisko jest pani Emilia Ziegler

Uzasadnienie:

Komisja stwierdziła, że pani Emilia Ziegler, w trakcie procesu rekrutacji, wykazała się wiedzą i umiejętnościami, które są niezbędne do pracy na ww. stanowisku, a tym samym otrzymała najwyższą liczbę punktów.

________________________________________

Rekrutacja październik 2019:

Informujemy, iż zakończyliśmy nabór na stanowisko Specjalista ds. współpracy lokalnej i organizacji imprez.

Ogłoszenie o rekrutacji na stanowisko: Specjalista ds. współpracy lokalnej i organizacji imprez

szczegóły:

OGŁOSZENIE

KWESTIONARIUSZ

OŚWIADCZENIE DOT. DANYCH OSOBOWYCH

nabór trwa do 23 października 2019 r., do godz. 16:00.

Prosimy o przesyłaniu dokumentów na adres:  Centrum Kultury „Zamek” pl. Świętojański 1 54-076 Wrocław lub  projekt@zamek.wroclaw.pl

 

________________________________________

Rekrutacja lipiec 2019:

Informujemy, iż zakończyliśmy nabór na stanowisko pracownika recepcji – punktu informacyjnego w Centrum Kultury „Zamek”.

Poszukujemy pracownika recepcji – punktu informacyjnego w Centrum Kultury „Zamek”.

Mile widziane:
– osoby ze statusem studenta  (najlepiej zaoczny) lub ucznia,
– znajomość języka obcego (angielski lub niemiecki),
– wysoka kultura osobista,
– dyspozycyjność,

Do obowiązków należy m.in. prowadzenie zapisów na zajęcia, opieka nad kluczami, przyjmowanie wpłat, sprzedaż biletów, udzielanie informacji o działalności zamku.

Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy place@zamek.wroclaw.pl, CV wraz z oświadczeniem dot. danych osobowych należy wysyłać na adres place@zamek.wroclaw.pl

szczegóły:

OŚWIADCZENIE DOT. DANYCH OSOBOWYCH

nabór trwa do 1 sierpnia 2019 r., do godz. 16:00.

 

 

________________________________________

Rekrutacja marzec 2019:

Informujemy, iż zakończyliśmy nabór na stanowisko Kierownik Działu Administracji i Obsługi.

Osobą wybraną na ww. stanowisko jest pani Sylwia Karpowicz.

 

Uzasadnienie:

Komisja stwierdziła, że p. Sylwia Karpowicz spełnia wymagania formalne dot w.w. stanowiska, ponadto otrzymała najwyższą liczbę punktów we wszystkich etapach rekrutacji.

 

szczegóły:

OGŁOSZENIE

KWESTIONARIUSZ

OŚWIADCZENIE DOT. DANYCH OSOBOWYCH

nabór trwa do 21 marca 2019 r., do godz. 16:00.

 

 

________________________________________

Rekrutacja wrzesień 2018:

Informujemy, że zakończyliśmy rekrutację na stanowisko księgowy/-a – kasjer/-ka.

Ogłoszenie o rekrutacji na stanowisko: Księgowy/a – kasjer/ka

szczegóły:

OGŁOSZENIE

KWESTIONARIUSZ

OŚWIADCZENIE DOT. DANYCH OSOBOWYCH

nabór trwa do 21 września 2018 r., do godz. 16:00.

 

 

________________________________________

Rekrutacja lipiec 2018:

Informujemy, iż zakończyliśmy nabór na stanowisko Instruktor/ka programowania i asystent/ka dyrektora.

Osobą wybraną na ww. stanowisko jest pani Anna Oktaba.

 

Uzasadnienie:

Komisja stwierdziła, że kandydatka spełnia wymagania formalne dot w.w. stanowiska,

ponadto łącznie otrzymała najwyższą liczbę punktów we wszystkich etapach rekrutacji.

 

 

Rekrutacja lipiec 2018:

Ogłoszenie o rekrutacji na stanowisko: Instruktor/ka programowania i asystent/ka dyrektora

szczegóły:

OGŁOSZENIE

KWESTIONARIUSZ

OŚWIADCZENIE DOT. DANYCH OSOBOWYCH

nabór trwa do 31 lipca 2018 r.

 

 

 

____________________________________________

Rekrutacja marzec 2018:

Informujemy, iż zakończyliśmy nabór na stanowisko Instruktor/ka programowania i asystent/ka dyrektora.

Osobą wybraną na ww. stanowisko jest pani Anna Lewińska.

 

Uzasadnienie:

Komisja stwierdziła, że pani Anna Lewińska spełnia wymagania formalne dot w.w. stanowiska, ponadto w trakcie procesu rekrutacji otrzymała najwyższą liczbę punktów.

 

Ogłoszenie o rekrutacji na stanowisko Instruktor/ka programowania i asystent/ka dyrektora

szczegóły:

Ogłoszenie

KWESTIONARIUSZ

nabór trwa do 25 marca 2018 r.

 

 

_______________________________________________

Rekrutacja luty-marzec 2018:

Informujemy, iż zakończyliśmy nabór na stanowisko specjalista ds. promocji i organizacji imprez.

Osobą wybraną na ww. stanowisko jest pani Martyna Gach.

 

Uzasadnienie:

Komisja stwierdziła, że pani Martyna Gach, w trakcie procesu rekrutacji, wykazała się  wiedzą i umiejętnościami, które są niezbędne do pracy na ww. stanowisku, a tym samym otrzymała najwyższą liczbę punktów.