PLENDE
"Skały i Piaski" Fotografie z siedmiu kontynentów
05.09-19.09