BIP: Dostęp do informacji dot. dostępności


Deklaracja dostępności strony internetowej jest dostępna tutaj.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego jest dostępny tutaj.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego w formie dostępnej jest dostępny tutaj.