Logo Leśnickie Archwium Społeczne
A A A PLENDE

Zajęcia taneczne dla dzieci w wieku 4-6 lat

160 zł/m-c

Zajęcia plastyczne o bardzo różnorodnej tematyce dla dzieci do lat 5

120 zł/m-c

Gordonki - cykliczne warsztaty dla maluszków i opiekunów.

140 zł/m-c