Logo Leśnickie Archwium Społeczne
A A A PLENDE

Leśnicki mikrokosmos

CK Zamek bierze udział w programie Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+.

Głównym celem projektu „Leśnicki mikrokosmos” jest zwiększenie zaangażowania Centrum Kultury Zamek w życie mieszkańców osiedla Leśnica oraz ościennych gmin, poprzez odkrywanie i wspieranie ich oddolnych inicjatyw kulturotwórczych. W ramach projektu przeprowadzone zostaną badania, warsztaty w i poza instytucją kultury i filmowe sondy diagnozujące zasoby kulturotwórcze wśród mieszkańców Leśnicy. Na podstawie ich wyników opracowana i opublikowana zostanie diagnoza społeczna. W drugim etapie realizacji zadania ogłoszony zostanie konkurs i wybranych zostanie 3-7 najciekawszych oddolnych inicjatyw, w oparciu o opracowane zasady. Realizacja zadania pozwoli nam na dotarcie do osób dotychczas nieobecnych w działaniach instytucji, na refleksyjny rozwój CK Zamek, jako miejsca otwartego i wspólnego, oraz podniesienia kapitału społecznego
mieszkańców i mieszkanek Leśnicy.

 

Czas trwania projektu: luty – listopad 2020.

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2020.

 

 

 

INFORMACJE/PYTANIA

imprezy@zamek.wroclaw.pl

tel. 71 349 32 81 wew. 25