PLENDE

Projekty dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

  • 2019

Leśnickie Archiwum Społeczne, priorytet: Kultura cyfrowa,

Kultura na poziomie–zniesienie barier architektonicznych i unowocześnienie pomieszczeń na parterze Centrum Kultury Zamek, priorytet: Infrastruktura domów kultury,

Pociąg do komiksu, priorytet: Partnerstwo dla książki, lider projektu: Miejska Biblioteka Publiczna, partner projektu: CK Zamek.

Zbieramy stare fotografie z Leśnicą w tle.
01.07-31.12
Projekt partnerski CK Zamek i Miejskiej Biblioteki Publicznej.
27.04-31.12
Pracujemy nad zwiększeniem dostępności na parterze budynku CK Zamek.