Logo Leśnickie Archwium Społeczne
A A A PLENDE

Praca szuka człowieka – dołącz do zamkowego zespołu

Zapraszamy do pracy w zespole OPT Zamek, pl. Świętojański 1, Wrocław
Trwa nabór na stanowiska:

 • osoba sprzątająca-techniczna_y
 • księgowa_y / kasjer_ka

Stanowisko: osoba sprzątająca – techniczna_y

Umowa o pracę: etat
Miejsce: Ośrodek Postaw Twórczych Zamek, pl. Świętojański 1, Wrocław
Planowany termin zatrudnienia: od zaraz


Zakres czynności na stanowisku:

 1. Utrzymywanie należytego porządku i czystości wewnątrz budynku, dbanie o czystość pomieszczeń na zajęcia, klatek schodowych i korytarzy, przestrzeni wspólnych, toalet, kuchni, pomieszczenia socjalnego;
 2. Przygotowywanie, według potrzeb i grafiku zajęć, sal do wynajmów i na zajęcia prowadzone w budynku, przygotowywanie w niezbędne wyposażenie i sprzęt (stoły, krzesła itp.) oraz pod organizowane imprezy, wystawy i wernisaże;
 3. Podlewanie roślin znajdujących się wewnątrz budynku;
 4. Okresowe mycie okien;
 5. Dbanie o wyposażenie i sprzęt w budynku;
 6. Pomoc w przygotowywaniu imprez organizowanych przez OPT Zamek;
 7. Wykonywanie innych poleceń przełożonych związanych z pracą na tym stanowisku.

 Wymagania od kandydata:

 1. mile widziany staż pracy na podobnym stanowisku,
 2. mile widziane doświadczenie w pracy w instytucji kultury,
 3. umiejętności związane z doskonałą organizacją pracy, skuteczność komunikowania się, samodzielność, kreatywność, punktualność, dokładność, dyspozycyjność,
 4. wysoka kultura osobista,
 5. umiejętność radzenia sobie pod presją czasu,
 6. umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty:

 1. CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia) lub kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 2. list motywacyjny,
 3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji – w Załączeniu

 

Oferty prosimy składać od daty ukazania się ogłoszenia w trybie ciągłym na adres:

Ośrodek Postaw Twórczych Zamek
pl. Świętojański 1, 54-076 Wrocław

lub elektronicznie na adres: administracja@zamek.wroclaw.pl

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.
Do aplikacji prosimy dołączyć oświadczenie RODO.


 

Stanowisko: księgowy/a – kasjer/ka

Stanowisko: Księgowa/y – Kasjer/ka
Umowa o pracę: etat
Miejsce: Ośrodek Postaw Twórczych Zamek, pl. Świętojański 1, Wrocław
Planowany termin zatrudnienia: od 1 czerwca 2023 roku

 

Zakres czynności na stanowisku:

 1. dokonywanie operacji kasowych w oparciu o odpowiednie dowody księgowe
  i wystawianie asygnat kasowych,
 2. kontrola formalno – rachunkowa dokumentów źródłowych odpowiednio opisanych i zaakceptowanych przez Dyrektora i Główną Księgową, w oparciu o które następują operacje kasowe tj.: faktur, rachunków, rozliczenia zaliczek, list płac – wypłaty gotówką i przelewami,
 3. sporządzanie raportów kasowych dziennych i dekadowych oraz ich wprowadzanie do systemu księgowego,
 4. dbałość o odpowiedni poziom gotówki w kasie – nie wyższy niż pogotowie kasowe,
 5. wprowadzanie do systemu finansowo-księgowego wyciągów bankowych oraz obsługa systemów bankowych rachunków bieżących – wprowadzanie przelewów,
 6. nadzór nad kasą pancerną i składowanymi tam dokumentami,
 7. wprowadzanie danych z dokumentów źródłowych do systemu finansowo-księgowego (wdrażany jest system OPTIMA), pod nadzorem i w zakresie określonym przez Główną Księgową,
 8. sprawdzanie dokumentacji księgowej pod względem formalno – rachunkowym,
 9. analiza, weryfikacja realności kont zespołów kasy, banków, zespołów rozrachunków z dostawcami, kontrahentami i pracownikami,
 10. terminowe płatności podatków, składek ZUS, wynagrodzeń oraz rozrachunków wynikających z faktur i innych dokumentów,
 11. obsługa kasy fiskalnej oraz dokonywanie niezbędnych rozliczeń,
 12. zakładanie kartotek inwentarzowych środków trwałych i wprowadzanie ich do systemu,
 13. wystawianie faktur oraz prowadzenie ich ewidencji,
 14. przeprowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji,
 15. sporządzanie zestawień, dokumentów i analiz dla potrzeb sprawozdawczości wewnętrznej i zewnętrznej.

Niezbędne wymagania od kandydata: 

 1. wykształcenie minimum średnie, preferowane ekonomiczne,
 2. co najmniej trzy letni staż pracy na podobnym stanowisku,
 3. znajomość ustaw: o rachunkowości, podatku VAT, finansach publicznych,
 4. biegła umiejętność obsługi komputera,
 5. pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 6. niekaralność.

Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 1. umiejętność obsługi programów finansowo-księgowych – program OPTIMA jest w trakcie wdrażania,
 2. umiejętności związane z doskonałą organizacją pracy, skuteczność komunikowania się, samodzielność, kreatywność, punktualność, dokładność, dyspozycyjność,
 3. wysoka kultura osobista,
 4. umiejętność radzenia sobie w warunkach stresujących, pod presją czasu,
 5. umiejętność pracy w zespole.

Posiadane przez kandydata / kandydatkę doświadczenie w pracy w instytucji kultury będzie dodatkowym atutem.

Wymagane dokumenty:

 1. CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia) lub kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 2. list motywacyjny,
 3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

Oferty prosimy składać od daty ukazania się ogłoszenia do 24.05.2023 roku na adres:

Ośrodek Postaw Twórczych Zamek
pl. Świętojański 1, 54-076 Wrocław

lub elektronicznie na adres: administracja@zamek.wroclaw.pl

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.
Do aplikacji prosimy dołączyć oświadczenie RODO.

 


Od 1 stycznia 2023 OPT jest częścią nowo powstałej instytucji kultury występującej pod nazwą Ośrodek Postaw Twórczych Zamek, w skład której wchodzą Ośrodek Postaw Twórczych (OPT), pracownie i galeria Miejsce przy Miejscu (MpM) oraz Zamek (dawniej Centrum Kultury Zamek).

Anna Pelczarska – Kowalczuk jest absolwentką Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Studiowała też w Hull School of Architecture w Wielkiej Brytanii. Jest nie tylko uczestnikiem wystaw (m.in. Muzeum Architektury), ale sama także zajmuje się ich organizacją. Jest laureatką wielu konkursów plastycznych i architektonicznych. Od kilkunastu pracuje z dziećmi i młodzieżą, a od ponad czterech lat prowadzi pracownię plastyczną w Centrum Kultury Zamek.